Credoakademins bibelskola

 

CredoAkademins bibelskola

Många kristna ungdomar längtar efter något mer. En tro som får de konkreta erfarenheterna att gå ihop med den inre övertygelsen. Hjälp att förstå Bibeln på djupet. Ett sätt att leva där frågor och tvivel inte upplevs som hot. En djupare förståelse och relation till Gud. Är du en av dem?

Bibelskolan med hjärnkoll

CredoAkademin är en bibelskola som präglas av viljan att ställa de svåra frågorna. Hos oss samlas varje år studenter med väldigt olika bakgrund men med en gemensam längtan att hitta en tro som håller. I den processen är det viktigt att inte nöja sig med enkla svar eller bygga en kristen bubbla som skiljer oss från omvärlden. Därför närmar vi oss den kristna tron med öppenhet och ett brett perspektiv. Hur kan man som kristen leva i en hel värld där tro, kultur, vetenskap, bibel, kyrka, samhälle och livets andra byggstenar passar ihop?

Vi är övertygade om att kristen tro är sann, och att den därför tål att ifrågasättas. För dig som student innebär det en resa som inte alla dagar är enkel, men som ger en långsiktigt hållbar och relevant tro. En tro som du kan bygga ditt liv på, och bjuda in andra till.

Vårt program hjälper dig att

• Förstå den tid vi lever i.
• Förstå alternativen till kristen tro: andra religioner och livsåskådningar.
• Förstå och leva ut Bibelns undervisning.
• Följa Jesus med övertygelse och passion.

http://www.credoakademin.nu/index.php/education/

Se också Hagabergs folkhögskola.