Kortebo skolan

Välkommen till Korteboskolan!

Korteboskolan är Svenska Alliansmissionens skola för utbildning av pastorer, missionärer och själavårdare. Skolan erbjuder högskolemässiga studier och nyttjar en del kurser på Högskolan för Lärande och Kommunikation, Jönköping.

http://www.korteboskolan.edu

 

Stiftsgården Marielund

KATOLSKA STIFTSGÅRDEN MARIELUND är naturskönt belägen på Ekerö i Mälaren – strax utanför Stockholm. Den är en plats för möten och gemenskap, stillhet och bön, reflektion och fortbildning. I vårt program finns en rad kurser, reträtter och andra samlingar för olika åldrar som man kan delta i. Till gården kommer också församlingar, nationella missioner, föreningar, arbetslag och andra grupper som själva ordnar ett programinnehåll för vistelsen. Det finns möjlighet till boende med helpension och med självhushåll. Man är också välkommen bara till en gudstjänst. Söndagsmässan firas klockan 11.

 

http://www.marielund.org/

Johannesgården

Välkommen till Johannesgården

KapelletJohannesgården ligger i Tynnered i Göteborg och är en katolsk stiftsgård.

Gården välkomnar grupper och konferenser från samfund, kyrkliga organisationer, föreningar, kommuner och företag likväl som enskilda.

Intendent Daniel Pauchard är bortrest fram tom 12/1 2010

Telefontid 031 709 64 80 fram tom 12/1 2010:
Vardagar 07 00 -15 00
Vid brådskande fall vg ring 031 709 61 84

 

http://www.johannesgarden.net/

Newmaninstitutet

Newmaninstitutet är ett katolskt institut för teologi, filosofi och kultur, grundat 2001. Huvudman för verksamheten är jesuiterna i Sverige. Institutet ger också ut tidskriften Signum.

Institutet bedriver utbildningsverksamhet på akademisk nivå och erbjuder bland annat ett treårigt program i teologi med filosofi och kulturstudier. Dessutom anordnar institutet föreläsningar, konferenser och temadagar och stöder internationellt tankeutbyte. I en kultur präglad av en oöverskådlig och ofta förvirrande mångfald av åskådningar vill Newmaninstitutet låta den katolska traditionen gå i dialog med vår egen tids frågeställningar, problem och utmaningar för tro och tanke.

http://www.newman.se/

St:a Maria folkhögskola

Vill Du studera på en liten skola, i lugnt tempo, i en livfull miljö?

Då är S:ta Maria folkhögskola en skola för dig!
är en av Sveriges minsta folkhögskolor, med ungefär 90 elever. Här känner alla varandra och visar respekt för var och ens bakgrund, åsikter och tro. All undervisning sker i små grupper, där alla elever får den uppmärksamhet och det stöd de behöver.
Välkommen till oss!

St:a Elisabets Folkhögskola

Välkommen till St:a Elisabets Folkhögskola

http://www.elisabet.se/

Om Skolan

Välkommen till St:a Elisabets folkhögskola i Göteborg som är en del av St:a Birgittas katolska folkhögskola.

Vi erbjuder en familjär miljö, där alla är välkomna, alla är sedda och bekräftade. Förståelse och gemenskap ska prägla skolans verksamhet. Skolans lilla format garanterar att varje individ blir synlig och en tillgång för gemenskapen.

OBS! Alla vi på Sta Elisabets folkhögskola arbetar tillsammans mot främlingsfientlighet, mobbning, skolk, droger och våld. Vi strävar även efter att arbeta för demokrati och mänskliga rättigheter!

Svk Stiftelsen Berget

Välkommen till Stiftelsen Berget

En mötesplats i naturskön miljö som ger – vila – kunskap – och andlig styrka för Ditt liv.

Att vara människa är att vara på väg mot ett mål. Ibland förlorar vi målet ur sikte. Då behöver vi hjälp till nyorientering.

Verksamheten bedrivs på kristen grund.
Stiftelsen Berget verkar för andlig fördjupning och för Kyrkans enhet.

Till målsättningen för såväl stiftelsen som kommuniteten på Berget hör att verka för att alla kristna skall samlas i en synlig vänskap och gemenskap.

Medarbetarna på Berget kommer från olika kyrkor och samfund. I S:t Davidsgårdens kapell firas gudstjänster enligt svenska kyrkans ordning. På området finns också ett katolskt kapell, där Mässan firas varannan fredag samt då det finns katolsk präst på Berget. Övriga dagar delas i regel kommunionen ut av kommunionsutdelare.

Retreatledare och kursledare finns från såväl frikyrkligt, svenskkyrkligt, som katolskt och ortodoxt håll.

S:t Davidsgårdens retreater erbjuder Dig ostördhet och rekreation så att Du kan få nya krafter och se Din vardag med nya ögon.
I S:t Davidsgårdens kapell finns möjlighet till dagligt gudstjänstliv omgärdat av den heliga tystnaden.

På Meditationsgården erbjuds kurser med inriktning på andlig vägledning, etik och människosyn, meditation och självkännedom, kulturens källor.

I anslutning till Meditationsgården ligger S:t Sigfrids boklåda. Där hittar man det mesta inom andlig och allmänhumanistisk litteratur.
Dessutom finns stor sortering av musik på CD-skivor och kassettband.

På Berget finns ett katolskt kapell ”S:t Dominicus kapell” öppet varje dag för stillhet, när det finns en katolsk präst på Berget firas mässan dagligen, annars firas den 2:a och 4:e fredagen i månaden.

En permanent utställning, Kulturum, visar hur de andliga källflödena är förutsättningen för vår kultur.

Bland de föremål som deponerats på Berget bl.a. av Dalarnas Museum finns en runstav med en evighetsalmanacka.
Kulturum är öppet alla dagar kl 14-16.

 

Här kan du ladda ner vårt program för våren 2010 i pdf-format (672 kB)

Arbeta på Berget!

Vi söker medarbetare för kortare eller längre tid.
Kontakta Ingrid Eriksson för mer information: ingrid@berget.se

Adress:
Stiftelsen Berget
795 91 Rättvik

Telefon: 0248 79 71 70

Fax: 0248 79 71 71

e-post: david@berget.se

Organisationsnr: 883200-5949

Postgiro: S:t Davidsgården: 71 42 10-2 Meditationsgården: 435 54 70-8

Bankgiro: Stiftelsen Berget: 574-3323

Anländer Du med tåg eller buss?
Då kanske du vill ha skjuts från stationen i Rättvik till Berget.
Ring Taxi Stor & Liten 0771-10 70 00, förboka gärna!
Berget ligger 3 km norr om Rättviks järnvägs- och busstation vid väg 70 mot Mora.

Se karta hos Eniro