Missionskyrkan kurser

Andlig vägledning, pilgrim, retreat
2009

“De é mycke nu”! Många känner det så alltför ofta. Det blir till slut nödvändigt att trycka ner pausknappen. Vägen till inre ro och glädje måste inte vara lång eller svår, men alla kan behöva hjälp att hitta sin väg. Under ovanstående rubrik finns många goda exempel på platser och sammanhang i vårt land där man vill visa väg till det inre livets förnyelse där det centrala är att lära känna Jesus Kristus.

Här finns även möjligheter till utbildning och fördjupning för den som är satt att vägleda andra. Ingen kan hjälpa andra med sin törst utan att vara mån om de egna källorna. Upplägg och utformning i det som här erbjuds kan variera men nyckelorden är gemensamma: Vila, tystnad, eftertanke och vägledning. Hur var det den store Vägvisaren sade? “Kom med mig bort så att vi får vara ensamma och ni kan vila er lite.”


http://www.missionskyrkan.se/Svenska-Missionskyrkan/Sverige/Retreat-och-andlig-vagledning/Kurser/

Credoakademins bibelskola

 

CredoAkademins bibelskola

Många kristna ungdomar längtar efter något mer. En tro som får de konkreta erfarenheterna att gå ihop med den inre övertygelsen. Hjälp att förstå Bibeln på djupet. Ett sätt att leva där frågor och tvivel inte upplevs som hot. En djupare förståelse och relation till Gud. Är du en av dem?

Bibelskolan med hjärnkoll

CredoAkademin är en bibelskola som präglas av viljan att ställa de svåra frågorna. Hos oss samlas varje år studenter med väldigt olika bakgrund men med en gemensam längtan att hitta en tro som håller. I den processen är det viktigt att inte nöja sig med enkla svar eller bygga en kristen bubbla som skiljer oss från omvärlden. Därför närmar vi oss den kristna tron med öppenhet och ett brett perspektiv. Hur kan man som kristen leva i en hel värld där tro, kultur, vetenskap, bibel, kyrka, samhälle och livets andra byggstenar passar ihop?

Vi är övertygade om att kristen tro är sann, och att den därför tål att ifrågasättas. För dig som student innebär det en resa som inte alla dagar är enkel, men som ger en långsiktigt hållbar och relevant tro. En tro som du kan bygga ditt liv på, och bjuda in andra till.

Vårt program hjälper dig att

• Förstå den tid vi lever i.
• Förstå alternativen till kristen tro: andra religioner och livsåskådningar.
• Förstå och leva ut Bibelns undervisning.
• Följa Jesus med övertygelse och passion.

http://www.credoakademin.nu/index.php/education/

Se också Hagabergs folkhögskola.


 

Sensus

Om Sensus

Vi erbjuder mötesplatser

Sensus erbjuder mötesplatser för lärande, upplevelser och gemenskap och har ett brett utbud av cirklar, utbildningar och kultur över hela landet. Dessutom har vi över 30 000 kulturprogram varje år.

Vi är ett studieförbund som lyfter fram livsfrågor, mångfald och globala frågor.

Vi har verksamhet över hela landet och den spänner över många områden från dans, teater och musik till samtalsgrupper, ledarutveckling och yrkesutbildningar. 

Vi kontaktas både av enskilda personer som är intresserade av att göra något tillsammans med andra och av organisationer som vill starta en verksamhet ihop med oss.

Välkommen du också!

http://www.sensus.se

Ribbingebäck

Ribbingebäck är vackert beläget i natursköna, lantliga trakter i Uppland, med ståtlig herrgårdsmiljö med anor från 1600-talet. En välutrustad gård som passar bra för mindre och större arrangemang – likväl för den enskilde individen som för församlingar, företag och föreningar. Alltifrån vigslar, bröllop och fester till läger, kurser och konferenser gör sig bra här. Vi hyr gärna ut gården för dina arrangemang!

http://www.livetsord.se/default.aspx?idStructure=1816

Johannesgården

Välkommen till Johannesgården

KapelletJohannesgården ligger i Tynnered i Göteborg och är en katolsk stiftsgård.

Gården välkomnar grupper och konferenser från samfund, kyrkliga organisationer, föreningar, kommuner och företag likväl som enskilda.

Intendent Daniel Pauchard är bortrest fram tom 12/1 2010

Telefontid 031 709 64 80 fram tom 12/1 2010:
Vardagar 07 00 -15 00
Vid brådskande fall vg ring 031 709 61 84

 

http://www.johannesgarden.net/