Newmaninstitutet

Newmaninstitutet är ett katolskt institut för teologi, filosofi och kultur, grundat 2001. Huvudman för verksamheten är jesuiterna i Sverige. Institutet ger också ut tidskriften Signum.

Institutet bedriver utbildningsverksamhet på akademisk nivå och erbjuder bland annat ett treårigt program i teologi med filosofi och kulturstudier. Dessutom anordnar institutet föreläsningar, konferenser och temadagar och stöder internationellt tankeutbyte. I en kultur präglad av en oöverskådlig och ofta förvirrande mångfald av åskådningar vill Newmaninstitutet låta den katolska traditionen gå i dialog med vår egen tids frågeställningar, problem och utmaningar för tro och tanke.

http://www.newman.se/