JOHANNELUNDS TEOLOGISKA HÖGSKOLA

Johannelund grundades i Stockholm år 1862 och kallades då EFS Missionsinstitut. Dess ursprungliga uppgift var att utbilda missionärer för tjänst utomlands. Efter ett år flyttade institutet till lantegendomen Johannelund i Bromma och fick då det namn som det alltsedan dess bär.

På Johannelund finns, förutom prästutbildning, även bibelskola, kurser för lekmannaengagemang och olika fortbildningskurser. Johannelund är en högskola där teori och praktik, intellektuell kunskap och praktisk färdighet, fördjupad insikt och personlig mognad vävs samman till en helhet.

Johannelund har som uppgift att i anslutning till högskolan utrusta kvinnor och män för yrkes- och församlingsliv. De existentiella frågor människor ställer inför livet skall här inte bara få en vetenskaplig belysning utan också kunna bearbetas och förstås i en kristen trosmiljö.

Läs mer på Johannelunds egen webbplats: www.johannelund.nu