Teologiska Högskolan Stockholm

Teologiska Högskolan Stockholm

Teologiska Högskolan erbjuder teologisk utbildning. Här finns möjlighet att skaffa sig en grundutbildning i teologi eller delta i kortare eller längre kurser. THS har av staten fått rätt att utfärda högskoleexamen i teologi (80 p) och teologie kandidatexamen (140 p).

Svenska Missionskyrkan och Svenska Baptistsamfundet är huvudmän för Teologiska Högskolan Stockholm. Huvudmännen har givit högskolan i uppdrag att utbilda pastorer för sina samfund.

THS samverkar också med andra utbildningssamordnare och ger bland annat kurser för blivande ämneslärare i ämnet religionskunskap och kurser i mänskliga rättigheter.

Läs mer på: www.ths.se           

Örebro Teologiska Högskola

Örebro Teologiska Högskola

Örebro Teologiska Högskola (ÖTH) erbjuder en rad olika studieprogram, framförallt de teologiska programmen (ettårigt, tvåårigt och fyraårigt). En stor grupp av studenter förbereder sig på detta sätt, framförallt genom den fyraåriga utbildningen, för tjänst i församling/kyrka och mission och får på så sätt en gedigen och långsiktig teologisk grund och bibelförankring. Utbildningen utgår från en helhetssyn som syftar till att studenten inte bara införskaffar nödvändig teoretisk kunskap utan framförallt att hon eller han skall växa till en god medarbetare i Guds verk. Det sker bl a genom studier och reflektion i klassrum, i mindre studiegrupper och i verksamhetsförlagd utbildning (här ingår flera praktiska moment som predikoträning, vigselkurs, etc). I skolans miljö erbjuds också tillfällen till andaktsliv, retreater och andra gemensamma inslag. Dessutom ges tillfällen till kontinuerligt kontakt med framtida arbetsgivare, företrädesvis Evangeliska Frikyrkan som är företrädd på skolan genom en särskild besökspastor. Läs mer på Örebro Missionsskolas hemsida.
Läs mer här

Forum för Ledarskap

Forum för Ledarskap

Ledarskapsutveckling dels för pastorer och ledare med många års erfarenhet men även för nya pastorer som ska tillträda pastorstjänst inom Evangeliska Frikyrkan. EFKs Församlingsprogram och Utbildningsprogram (i form av Örebro Missionsskola, ÖMS) samarbetar här omkring ledarskapsfrågor.
Läs mer här


SALT -Skandinavisk Akademi för Ledarskap och Teologi

SALT -Skandinavisk Akademi för

Ledarskap och Teologi

 

(SALT) är ett nätverk av sammarbetande skolor med förankring i Norge, Sverige och Danmark. Här förbereds du inför ett ledarskap i en församling. Utbildningen syftar till att förbereda för ledarskap i församling. Grundläggande teologiska studier varvas med praktik i en studieförsamling där man gör  fältstudier med handledning av en mentor. SALT finns dels vid Hyllie Park Folkhögskola i Malmö men även vid Örebro Missionskola. Det finns även lärcenter i Sävsjö och Stockholm som har sin bas i Malmö. De har en gemensam hemsida som du når via länken: www.salt-sv.se.

Läs mer här- SALT Malmö

Läs mer här- SALT Örebro