Svk Stiftelsen Berget

Välkommen till Stiftelsen Berget

En mötesplats i naturskön miljö som ger – vila – kunskap – och andlig styrka för Ditt liv.

Att vara människa är att vara på väg mot ett mål. Ibland förlorar vi målet ur sikte. Då behöver vi hjälp till nyorientering.

Verksamheten bedrivs på kristen grund.
Stiftelsen Berget verkar för andlig fördjupning och för Kyrkans enhet.

Till målsättningen för såväl stiftelsen som kommuniteten på Berget hör att verka för att alla kristna skall samlas i en synlig vänskap och gemenskap.

Medarbetarna på Berget kommer från olika kyrkor och samfund. I S:t Davidsgårdens kapell firas gudstjänster enligt svenska kyrkans ordning. På området finns också ett katolskt kapell, där Mässan firas varannan fredag samt då det finns katolsk präst på Berget. Övriga dagar delas i regel kommunionen ut av kommunionsutdelare.

Retreatledare och kursledare finns från såväl frikyrkligt, svenskkyrkligt, som katolskt och ortodoxt håll.

S:t Davidsgårdens retreater erbjuder Dig ostördhet och rekreation så att Du kan få nya krafter och se Din vardag med nya ögon.
I S:t Davidsgårdens kapell finns möjlighet till dagligt gudstjänstliv omgärdat av den heliga tystnaden.

På Meditationsgården erbjuds kurser med inriktning på andlig vägledning, etik och människosyn, meditation och självkännedom, kulturens källor.

I anslutning till Meditationsgården ligger S:t Sigfrids boklåda. Där hittar man det mesta inom andlig och allmänhumanistisk litteratur.
Dessutom finns stor sortering av musik på CD-skivor och kassettband.

På Berget finns ett katolskt kapell ”S:t Dominicus kapell” öppet varje dag för stillhet, när det finns en katolsk präst på Berget firas mässan dagligen, annars firas den 2:a och 4:e fredagen i månaden.

En permanent utställning, Kulturum, visar hur de andliga källflödena är förutsättningen för vår kultur.

Bland de föremål som deponerats på Berget bl.a. av Dalarnas Museum finns en runstav med en evighetsalmanacka.
Kulturum är öppet alla dagar kl 14-16.

 

Här kan du ladda ner vårt program för våren 2010 i pdf-format (672 kB)

Arbeta på Berget!

Vi söker medarbetare för kortare eller längre tid.
Kontakta Ingrid Eriksson för mer information: ingrid@berget.se

Adress:
Stiftelsen Berget
795 91 Rättvik

Telefon: 0248 79 71 70

Fax: 0248 79 71 71

e-post: david@berget.se

Organisationsnr: 883200-5949

Postgiro: S:t Davidsgården: 71 42 10-2 Meditationsgården: 435 54 70-8

Bankgiro: Stiftelsen Berget: 574-3323

Anländer Du med tåg eller buss?
Då kanske du vill ha skjuts från stationen i Rättvik till Berget.
Ring Taxi Stor & Liten 0771-10 70 00, förboka gärna!
Berget ligger 3 km norr om Rättviks järnvägs- och busstation vid väg 70 mot Mora.

Se karta hos Eniro