Frälsningsarmen – distans

ibelskola på distans 2010-2011

Målsättning ögat i Bibeln
Bibelskola på distans vill

  • Genom distansundervisning ge dig möjlighet att studera Bibeln
  • Ge dig en fördjupad bibelkunskap som skapar tro och ett rikare andligt liv
  • Ge dig en djupare förståelse för den kristna helhetssynen på människan och världen
  • Inspirera till tjänst i kår och församling

För vem?
Bibelskola på distans riktar till dig som vill studera bibelkunskap och närliggande ämnen, men som av olika skäl inte kan lämna hemorten för heltidsstudier under längre tid.
Minimiålder 18 år.

 

Hur är kursen upplagd?
Grundkursen
är en halvfartskurs med fyra kurshelger under året. Kursstart med introduktionshelg hålls den 10-12 september. Den andra kurshelgen hålls 12-14 november. Ytterligare två veckohelger är obligatoriska under vårterminen 2011.

Mellan kurshelgerna läser du hemma i egen takt. Beräkna 10 studietimmar per vecka. Kursmaterial får du och kursuppgifter löser du via First Class, som är ett lättanvänt pedagogiskt verktyg för flexibelt lärande och en plattform för kurser och studiecirklar som helt eller delvis går på distans.

Du har kontakt med lärare (och övriga kursdeltagare) via First Class eller telefon (har du inte dator med Internetuppkoppling kan du lösa och skicka in uppgifter via brev).

Grundkursen innehåller ämnena Nya Testamentet, Trons grunder, själavård och lärjungaskap.

Påbyggnadskurs: Efter grundkursen inbjuder vi dig att läsa påbyggnadskursen med ämnena Nya Testamentet, Gamla Testamentet, själavård och lärjungaskap.

Bibelskola på distans hålls i samarbete mellan Frälsningsarméns officersskola och Ågesta folkhögskola.

Kurskostnader
Anmälningsavgift 500 kronor. Denna avgift täcker serviceavgift och material. Inackorderingskostnad vid kurshelgerna: 800 kronor/helg (400:- enbart mat).
Med reservation för ändringar

Kursen är möjlig att genomföra som studiemedelsberättigande halvfartstudier (gäller ej elever under 20 år).

Studierna är avgiftsfria.

För vidare information, kontakta Mildred Färjsjö på tfn 08-562 281 52 eller e-post.

Prospekt (som pdf) och ansökshandlingar finner du här.

Frälsningsarmen Officersskolan

Frälsningsarmén behöver officerare som tillsammans med soldater och medlemmar förkunnar det glada budskapet om Jesus Kristus. Det ligger i officerens uppdrag att VINNA människor för Guds rike, LEDA dem genom att undervisa, ge själavård och vaka över den enskildes behov samt UTRUSTA soldater och medlemmar för tjänst.
Gud kallar till tjänst. Officersskolans uppgift är att utrusta för tjänst i Frälsningsarmén.

Läs mer om officersskolans utbildning under länken “officersutbildning“.