Stiftsgården Marielund

KATOLSKA STIFTSGÅRDEN MARIELUND är naturskönt belägen på Ekerö i Mälaren – strax utanför Stockholm. Den är en plats för möten och gemenskap, stillhet och bön, reflektion och fortbildning. I vårt program finns en rad kurser, reträtter och andra samlingar för olika åldrar som man kan delta i. Till gården kommer också församlingar, nationella missioner, föreningar, arbetslag och andra grupper som själva ordnar ett programinnehåll för vistelsen. Det finns möjlighet till boende med helpension och med självhushåll. Man är också välkommen bara till en gudstjänst. Söndagsmässan firas klockan 11.

 

http://www.marielund.org/

Svk Stiftelsen Berget

Välkommen till Stiftelsen Berget

En mötesplats i naturskön miljö som ger – vila – kunskap – och andlig styrka för Ditt liv.

Att vara människa är att vara på väg mot ett mål. Ibland förlorar vi målet ur sikte. Då behöver vi hjälp till nyorientering.

Verksamheten bedrivs på kristen grund.
Stiftelsen Berget verkar för andlig fördjupning och för Kyrkans enhet.

Till målsättningen för såväl stiftelsen som kommuniteten på Berget hör att verka för att alla kristna skall samlas i en synlig vänskap och gemenskap.

Medarbetarna på Berget kommer från olika kyrkor och samfund. I S:t Davidsgårdens kapell firas gudstjänster enligt svenska kyrkans ordning. På området finns också ett katolskt kapell, där Mässan firas varannan fredag samt då det finns katolsk präst på Berget. Övriga dagar delas i regel kommunionen ut av kommunionsutdelare.

Retreatledare och kursledare finns från såväl frikyrkligt, svenskkyrkligt, som katolskt och ortodoxt håll.

S:t Davidsgårdens retreater erbjuder Dig ostördhet och rekreation så att Du kan få nya krafter och se Din vardag med nya ögon.
I S:t Davidsgårdens kapell finns möjlighet till dagligt gudstjänstliv omgärdat av den heliga tystnaden.

På Meditationsgården erbjuds kurser med inriktning på andlig vägledning, etik och människosyn, meditation och självkännedom, kulturens källor.

I anslutning till Meditationsgården ligger S:t Sigfrids boklåda. Där hittar man det mesta inom andlig och allmänhumanistisk litteratur.
Dessutom finns stor sortering av musik på CD-skivor och kassettband.

På Berget finns ett katolskt kapell ”S:t Dominicus kapell” öppet varje dag för stillhet, när det finns en katolsk präst på Berget firas mässan dagligen, annars firas den 2:a och 4:e fredagen i månaden.

En permanent utställning, Kulturum, visar hur de andliga källflödena är förutsättningen för vår kultur.

Bland de föremål som deponerats på Berget bl.a. av Dalarnas Museum finns en runstav med en evighetsalmanacka.
Kulturum är öppet alla dagar kl 14-16.

 

Här kan du ladda ner vårt program för våren 2010 i pdf-format (672 kB)

Arbeta på Berget!

Vi söker medarbetare för kortare eller längre tid.
Kontakta Ingrid Eriksson för mer information: ingrid@berget.se

Adress:
Stiftelsen Berget
795 91 Rättvik

Telefon: 0248 79 71 70

Fax: 0248 79 71 71

e-post: david@berget.se

Organisationsnr: 883200-5949

Postgiro: S:t Davidsgården: 71 42 10-2 Meditationsgården: 435 54 70-8

Bankgiro: Stiftelsen Berget: 574-3323

Anländer Du med tåg eller buss?
Då kanske du vill ha skjuts från stationen i Rättvik till Berget.
Ring Taxi Stor & Liten 0771-10 70 00, förboka gärna!
Berget ligger 3 km norr om Rättviks järnvägs- och busstation vid väg 70 mot Mora.

Se karta hos Eniro

Frälsningsarmen – distans

ibelskola på distans 2010-2011

Målsättning ögat i Bibeln
Bibelskola på distans vill

  • Genom distansundervisning ge dig möjlighet att studera Bibeln
  • Ge dig en fördjupad bibelkunskap som skapar tro och ett rikare andligt liv
  • Ge dig en djupare förståelse för den kristna helhetssynen på människan och världen
  • Inspirera till tjänst i kår och församling

För vem?
Bibelskola på distans riktar till dig som vill studera bibelkunskap och närliggande ämnen, men som av olika skäl inte kan lämna hemorten för heltidsstudier under längre tid.
Minimiålder 18 år.

 

Hur är kursen upplagd?
Grundkursen
är en halvfartskurs med fyra kurshelger under året. Kursstart med introduktionshelg hålls den 10-12 september. Den andra kurshelgen hålls 12-14 november. Ytterligare två veckohelger är obligatoriska under vårterminen 2011.

Mellan kurshelgerna läser du hemma i egen takt. Beräkna 10 studietimmar per vecka. Kursmaterial får du och kursuppgifter löser du via First Class, som är ett lättanvänt pedagogiskt verktyg för flexibelt lärande och en plattform för kurser och studiecirklar som helt eller delvis går på distans.

Du har kontakt med lärare (och övriga kursdeltagare) via First Class eller telefon (har du inte dator med Internetuppkoppling kan du lösa och skicka in uppgifter via brev).

Grundkursen innehåller ämnena Nya Testamentet, Trons grunder, själavård och lärjungaskap.

Påbyggnadskurs: Efter grundkursen inbjuder vi dig att läsa påbyggnadskursen med ämnena Nya Testamentet, Gamla Testamentet, själavård och lärjungaskap.

Bibelskola på distans hålls i samarbete mellan Frälsningsarméns officersskola och Ågesta folkhögskola.

Kurskostnader
Anmälningsavgift 500 kronor. Denna avgift täcker serviceavgift och material. Inackorderingskostnad vid kurshelgerna: 800 kronor/helg (400:- enbart mat).
Med reservation för ändringar

Kursen är möjlig att genomföra som studiemedelsberättigande halvfartstudier (gäller ej elever under 20 år).

Studierna är avgiftsfria.

För vidare information, kontakta Mildred Färjsjö på tfn 08-562 281 52 eller e-post.

Prospekt (som pdf) och ansökshandlingar finner du här.

Frälsningsarmen Officersskolan

Frälsningsarmén behöver officerare som tillsammans med soldater och medlemmar förkunnar det glada budskapet om Jesus Kristus. Det ligger i officerens uppdrag att VINNA människor för Guds rike, LEDA dem genom att undervisa, ge själavård och vaka över den enskildes behov samt UTRUSTA soldater och medlemmar för tjänst.
Gud kallar till tjänst. Officersskolans uppgift är att utrusta för tjänst i Frälsningsarmén.

Läs mer om officersskolans utbildning under länken “officersutbildning“.

equmenia – fortbildning

Fortbildning

equmenia vill stödja ungdomsledare och andra församlingsanställda genom att bland annat erbjuda bra kurser som fortbildning.

Några tillfällen som särskilt vänder sig till dig som är församlingsanställd är

Ungdomsledarfortbildningen

är en fortbildningskurs som särskilt vänder sig till dig som arbetar som ungdomsledare. I den medverkar bland annat equmenias nya generalsekreterare Patric Forsling, Magnus Sternegård, barn och ungdomskoordinator på equmenia. Kursen hålls 23 – 25 november på utbildningscentrum Lidingö.

Idédag om arbetet kyrka – skola

Den 3 februari orndar equmenia och Missionskyrkan en idédag om kyrka – skola. Den hålls i Stockholm och medverkar gör bland annat Göran Zettergren, Sofia Camnerin, Inga Johansson och Ola Rikner. En viktig del av dagen är de lokala exemplen på lyckat arbete kyrka – skola.

För att skapar bra utbildningar för dig som arbetar i församling önskar jag kontakt med dig. Skicka ett mejl till Ola Rikner och berätta dina önskemål.

Missionsinstitutet

Missionsinstitutet

 

 

Missionsinstitutets (MI) erbjuder baskurser för missionärer som ska förbereda sig för tjänst inom Sverige eller internationellt. Under denna utbildning får man träffa andra personer i samma situation som funderar och går igenom samma saker i och med den kommande förändringe i sitt liv.

MI har även ytterligare två verksamhetsområden som är under utveckling; missionsideologisk bevakning och analys, forskning och dokumentation, och  deltagande i nätverk med andra missionsinstitut och internationella centra.