Strömbäcks folkhögskola

Strömbäcks folkhögskola vill och ska i sitt arbete sträva efter att uppfylla statens syften med anslag till folkbildningen. Det innebär framför allt att främja en verksamhet som gör det möjligt för kvinnor och män att påverka sin livssituation och som skapar engagemang för att delta i samhällsutvecklingen stärka och utveckla demokratin bredda kulturintresset i samhället, öka delaktigheten i kulturlivet samt främja kulturupplevelser och eget skapande.

 

 

Start

Solviks folkhögskola

Solviks folkhögskola ligger ca 1,5 mil norr om Skellefteå, i byn Frostkåge.

Skolan erbjuder studier i allmänna teoretiska ämnen, konst, musik eller utbildning till personlig assistent. Solvik arbetar även aktivt med att ge vuxna med funktionsnedsättning möjlighet till en förbättrad livssituation.

Vi har fina lokaler, med bra standard i elevboendet.
I internatet finns plats för drygt 60 elever.

Skolans huvudman är Stiftelsen Solviks Folkhögskola och är ansluten till Evangeliska Fosterlandsstiftelsen (EFS) Solvik är en av EFS:s 8 folkhögskolor.

http://www.solvik.fhsk.se/

Mellansels folkhögskola

Huvudman för skolan är föreningen Mellansels folkhögskola, i nära samarbete med Svenska Kyrkan och EFS.

Du behöver inte dela en kristen livssyn för att gå på skolan. Vi välkomnar alla oavsett tro eller politisk åskådning. Olika uppfattningar och kulturella bakgrunder berikar samvaron på skolan. Skolans kristna livssyn ska ses som ett erbjudande och inte ett tvång.

Ämnet livsfrågor finns i alla årskurser och på alla linjer. Samtidigt är vår målsättning att hela skolans miljö ska präglas av en kristen atmosfär, där kärleksfullt bemötande och en önskan att ingjuta framtidshopp är viktiga delar. För den som önskar delta i en nära kristen gemenskap, erbjuds regelbundna andakter och mässor.

Inflytande och personlig utveckling:
Vårt mål är att varje studerandes kunskaper och erfarenheter ska tillvaratas. Detta gäller både på lektionerna och i allt övrigt som händer på skolan. Vi vill att demokratiskt inflytande säkras genom deltagarrepresentation i skolans beslutande organ. Genom detta hoppas vi att stimulera till personlig utveckling i både studier och demokrati.

Plats för funktionshindrade:
Vår skola är bara delvis anpassad för rörelsehindrade. Vår strävan är att så många som möjligt oavsett funktionshinder ska känna sig välkomna till vår skola. Vi tycker det är viktigt att få rätt syn på alla människors lika värde.

Pedagogisk profil:
Förutom den teoretiska förståelsen vill vi betona en upplevelsebaserad inlärning där stort utrymme ges att praktiskt söka sig fram till en kunskap som känns verklighetsnära. Det problembaserade lärandet (PBL) och projektarbete utgör två viktiga exempel på den metodik vi vill använda.

Internationella kontakter:
Vid utrymme har vi möjlighet att anta frielev från något annat land. Eleven ska ha studerat svenska på universitetsnivå. Studierna ska ske i samarbete med hemlandets utbildningssystem, alternativt genom Svenska kyrkan eller EFS i hemlandet.

Genom EFS och Svenska Kyrkans utlandsarbete får vi besök från och information om systerkyrkor i utlandet.

Musik- och kulturcentrum:
Skolan är en mötesplats och ett kulturcentrum för folk i i regionen. Till detta kommer konserter, teater mm som erbjuds under skoltid. Vi åker också ofta ut med grupper från skolan för att medverka i olika arrangemang, framförallt i Örnsköldsvik med omnejd.

Utvärdering:
För att utveckla verksamheten och hålla vår ideologi levande och aktuell gör vi regelbundna utvärderingar. Alla på skolan ska ha chans att reagera på det sätt vi arbetar. Det är viktigt för att vi ska få en så bra skola som möjligt.

 

 

http://www.mellansel.fhsk.se/

Hållands folkhögskola

Hållands folkhögskola ligger naturskönt vid Ristafallet. Nära till vildmark, naturens äventyr och backarna. Du har möjlighet att under din fritid, och vissa delar av utbildningen, uppleva fjäll och vildmark på ett speciellt sätt.
Vi har ett rikt utbud på kurser och inriktningar. Kontakta oss för mer information.

Östersunds Konstskola I februari 2010 kommer en grupp franska konststuderande till Östersunds Konstskola för att arbeta tillsammans med deltagarna på skolan i video kring temat ”Vinterland” i samarbete med Jamtli.

http://www.holland.fhsk.se

Hjälmareds folkhögskola

Hjälmareds folkhögskola erbjuder en unik miljö – mitt i en naturskön omgivning har här vuxit fram en skola med en karaktär, som vi tycker saknar motstycke!

Med anor från 1400-talet finns här gammalt och nytt i en härlig blandning. Vi visar här några miljöer, men vill Du verkligen uppleva skolan i hela sin charm, ska Du absolut komma hit och på egen hand uppleva allt det som bjuds!

Hjälmareds folkhögskola ligger mycket vackert belägen vid sjön Lilla Färgen, några km söder om Alingsås utmed väg 180 mot Borås. Här finns moderna undervisnings- och fritidslokaler, elevbostäder, nybyggd idrottshall i fullformat och ett kapell. Allt uppbyggt kring en gammal kungsgård med anor från 1400-talet. Naturen är omväxlande och ger utmärkta möjligheter till friluftsliv. Hitta till Hjälmared »

http://www.hjalmared.se

Hjälmareds profil
Hjälmared drivs av en skolförening i nära samarbete med EFS, Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, en rörelse inom Svenska Kyrkan. Den är dock inte enbart en skola för kristna elever, utan en skola för alla. Skolans inriktning ger utrymme för funderingar över kristen tro och livsåskådningsfrågor i en anda av respekt för olika åsikter. Skolan vill erbjuda en drogfri miljö, där alkoholförtäring och bruk av droger inte är tillåtet. Internationell solidaritet är också viktig. Skolan ordnar årligen en julmarknad, där överskottet går till projekt i u-land.

Internat – Externat
Folkhögskolan har ca 80 internatplatser, men det finns också möjlighet att studera på Hjälmared utan att bo på skolan – att vara externatelev. Internatarna erbjuds enkel- eller dubbelrum, måndag – torsdag: frukost, fika, middag och kvällsmat. Fredag: Frukost, fika, middag. Lördag: Kvällsmåltid med gemenskap och fika. Söndag: ingen måltid.

Alingsås
Är en väl bevarad trähusidyll med 35.000 invånare, invånare, 22 caféer och all övrig service. Utmärkta tåg- och bussförbindelser i alla riktningar. Till Göteborg är det 45 och till Borås 35 km!

Hagaberg folkhögskola

Vilka studerar på Hagaberg och varför?

Många är de kursdeltagare som efter studierna på folkhögskola säger ”Det var det bästa året i mitt liv”.  Detta trots att de ofta läst olika kurser, vid helt olika tillfällen i livet och av helt olika anledningar.

Att studera och lära är bland det mest berikande och värdefulla vi människor kan göra. Under en stor del av livet studerar vi, funderar kring det vi ser, hör och upplever. Vi gör det för att växa som människor och vi gör det för att det stimulerar oss. För många människor blir det en nystart i livet när de börjar läsa på folkhögskola. Studierna började i unga år, redan några minuter efter födseln och de blev sedan allt intensivare under de unga åren. Sedan började skolgången. För en del var skolgången en fantastisk upplevelse med än mer studier, systematiserade studier och nya sammanhang. För andra betydde skolgången annat.

På folkhögskolan möts dessa två grupper igen, nu ofta med en gemensam önskan, strävan och motivation. Att läsa för att det är roligt, för att man vill och för att motivationen finns.

 

http://www.hagaberg.fhsk.se/

Glimåkra folkhögskola

Om folkhögskolan

Glimåkra folkhögskola ligger i en vacker kulturbygd i nordöstra Skåne där slättlandet övergår i skog. Väster om skolan ligger Glimåkra samhälle, åt öster finns de djupa göingeskogarna. Det betyder att det är nära till kiosk, affär, bank, post, bibliotek, friluftsbad och ishall, samtidigt som du kan gå rakt ut i den nordskånska skogen med dess omväxlande natur. Här finns rika möjligheter till korta strövtåg och längre vandringar, och inte långt härifrån kan du paddla i det som kallas för Sveriges sydligaste vildmark.
Folkhögskolan är uppbyggd kring en gammal prästgård från 1700-talet. Prästgårdsbyggnaden innehåller lektionssalar och konferensrum, de två flyglarna lektionssalar och kapell. Det gamla fähuset innehåller lektionssalar, datorsal, musikstudio och aula. Skolan har en gymnastikhall och styrketräningslokal. Här finns också ett internat, dels i form av ett elevhem alldeles intill skolbyggnaderna, dels som en liten stugby hundra meter därifrån. Internatet har ca 100 rum. Skolan är delvis tillgänglig för rullstolsburna, syn- och hörselskadade.
När du kommer hit upptäcker du att en folkhögskola är mer än bara en skola. Människor i olika åldrar och med olika bakgrund möts både i arbete och fritid. Gemenskapen mellan de studerande och de som arbetar på skolan är förutsättningen för att ett folkhögskoleliv ska kunna fungera som det är tänkt. Du är välkommen in i den gemenskapen!
http://www.glimnet.se