Bibelskola Tjänst, Örebro Folkhögskola

Bibelskola Tjänst, Örebro Folkhögskola

Bibelskola Tjänst passar dig som vill gå en ledarformande och praktiskt tränande bibelskola. Höstterminen besår av studier och under vårterminen är du ute i tjänst på olika sätt. Du kanske vill arbeta i en församling eller åka utomlands och pröva på missionsarbete där. Bibelskolan är förlagd på Götabroskolan utanför Kumla vid Torp.

Bibelterminen, Örebro Folkhögskola

Bibelterminen, Örebro Folkhögskola

Bibelterminen är på Götabroskolan i Kumla. Under vårterminen får du grundläggande kunskaper i Guds Ord och får möjlighet att utveckla relationen till Jesus. Du uppmuntras till att finna just dina gåvor och praktisera dem. Målsättningen för Bibelterminen är andlig och personlig tillväxt och mognad.

Bibelkurs, Liljeholmens Folkhögskola

Bibelkurs, Liljeholmens Folkhögskola

 

 

Bibelkursen ger dig möjlighet till att få inspiration och kunskap om att leva ett liv med Jesus och vad det innebär att vara en efterföljare till honom. Denna “resa” gör du tillsammans med ett gäng andra människor i folkhögskolemiljö där det finns gott om tillfällen för samtal och diskussioner. Bibelkursen ger en grundlig, praktisk och kreativ undervisning i Bibeln och i den kristna trons grunder. Du kan välja mellan tre olika profiler: musik, skrivande och bild & form.

Josua bibelskola i Gamleby

Josua bibelskola i Gamleby

“För dig som vill ha mer av Gud i ditt liv!”, då är Bibelskolan Josua något för dig. Bibelskolan får vara en plats där du får lära känna Gud och fördjupa dig i Guds ord och utvecklas som kristen genom den Helige Ande.  Årskurs 1  är ger en djup och relevant undervisning som varvas med praktik inom Josuas många verksamhetsområden. I årskurs 2 får du fördjupa dig ännu mer i Guds ord då det är ett påbyggnadsår på årskkurs 1. Man arbetar ännu mer mot att du ska utveckla din egna specifika kallelse.

Bibelinstitutet, Örebro Missionsskola

Bibelinstitutet, Örebro Missionsskola

Bibelinstitutet är en ettårig bibelkurs som kännetecknas av fyra spår som löper parallellt under året: Bibel, lärjungaskap, mission och teologi. Du väljer inte inriktning utan läser samtliga kurser som ingår i respektive spår. Du får under året göra flera fördjupningsarbeten, både enskilt och i grupp. Året består även av skapandedagar, en retreatvecka samt en veckas studieresa inom Europa. Regelbundet har vi, tillsammans med hela skolan, andrum och nattvardsgudstjänster. Bibelinstitutet är en samverkanskurs med Liljeholmen folkhögskola men befinner sig mitt i den högskolemiljö som Örebro Teologiska Högskola vid Örebro Missionsskola utgör.

 

Välkommen till Bibelinstitutet!

Vi hoppas att du ska bli en av alla de nöjda kursdeltagare som väljer att sätta av ett år för att gå på Bibelinstitutet vid Örebro Missionsskola! Bibelinstitutet är till för dig som vill studera Bibelns alla böcker och samtidigt fördjupa din relation med Jesus. Vi reflekterar över vad det innebär att leva trovärdigt och vi hjälper dig att bli bättre på att formulera din tro. Vi betonar klassgemenskapens betydelse och det ges många tillfällen till samtal, bön och samvaro under året. Vår bön är att du ska formas till Kristuslikhet och våga stora ting för Gud!

Folkhögskolekurs i högskolemiljö

Bibelinstitutet startade 1973 vid Örebro Missionsskola och är en samverkanskurs medLiljeholmens folkhögskola i Rimforsa sedan 1979. Bibelinstitutet är lokaliserat till Örebro Missionsskola och här finner du även Örebro Teologiska Högskola och Missionsinstitutet samt Forum för tro, kultur och samhälle. Skolan ligger nära Örebro Universitet. Huvudman för Örebro Missionsskola är Evangeliska Frikyrkan (EFK) som har sitt huvudkontor i de centrala delarna av Örebro.

Lära leva livet!

Bibelinstitutet vill vara en utbildning för dig som vill lära leva livet! Vi är en utbildning före högskolestudierna, före karriären och före Svensson-livet!

Varmt välkommen!

Vi hälsar dig varmt välkommen till ett oförglömligt år, tillsammans med Gud och nya vänner!


Åsa Högberg, utbildningsledare
bibelinstitutet@efk.se
019/30 77 55

Bibelskola Livskraft i Aneby

Vill du gå bibelskola i ett år med inriktning på utrustning och tjänst. Året tillbringas på Ralingsåsgården i Aneby med undervisning som varvas med mycket praktik. Skolan har tre inriktningar: En bibelinriktning, en lovsångsinriktning och en IT-inriktning. Praktiken sker 5 veckor i team i en församling och så har du 4 veckors individuell vald praktik.

Götabro Bibelskola

Bibelterminen är på Götabroskolan i Kumla. Under vårterminen får du grundläggande kunskaper i Guds Ord och får möjlighet att utveckla relationen till Jesus. Du uppmuntras till att finna just dina gåvor och praktisera dem. Målsättningen för Bibelterminen är andlig och personlig tillväxt och mognad.