Bibelfjäll

Är du nyfiken och gillar utmaningar – välkommen till Bibelfjäll!

Du kommer att lära dig något nytt och samtidigt känna att du tänjer lite på gränserna. Du klarar av mer än vad du tror. På tal om tro… funderar du över meningen med livet och söker, här får du ställa dina frågor och tillsammans brukar vi hitta svar. Du får titta in i Bibelns värld, vad som gömmer sig bakom kulisserna. Lära dig grunderna i kristen tro och möjlighet till fördjupning i någon teologisk fundering.

Tänk dig att under ett år i en fantastisk rofylld natur stanna upp och fundera över livet, framtiden, vad du vill och diskutera med ungdomar i samma situation.

Samtidigt uppleva hur det är att bo och leva i Skandinaviens mest komplette fjällområde och att se förvandlingen när högsäsongens invasion av puls och aktiviteter svämmar över. Träffa experter inom fjällräddning, glaciärer, toppturer, grottor, vandringar och samtidigt få prova på allt detta. Välkommen till Bibelfjäll!


 

 

 

info@bibelfjall.se

http://www.bibelfjall.se/

 

 

Read More

Fakta

Här kan du hitta fakta om Bibefjäll. Eftersom vi håller på och bygger upp kursen uppdaterar vi faktadelen kontinuerligt. Hittar du inte information om det du söker tveka inte att ta kontakt, se fliken Kontakt.

  • Höstterminen startar måndag 16 augusti och slutar fredag 17 december
  • Vårterminen börjar måndag 10 januari. Kursslut bli i början av juni (närmare besked kommer).
  • Studierna är på helfart.
  • Undervisningen är kostnadsfri. En kurs av denna typ medför dock kostnader utöver undervisningen, t ex för litteratur, materialavgifter, studieresor samt kost och logi under tiden på skolan.
  • Information om kostnader för kost och logi kommer inom kort.
  • Kursen är CSN-berättigad.
  • Viss läsning kommer att ske tillsammans med Ungdomspedagogen på Lidingö Folkhögskola.

Södra Vätterbygdens folkhögskola

Södra Vätterbygdens Folkhögskola har ett fantastiskt läge med utsikt över centrala Jönköping. Skolan har ett stort internat och de 300 studerande går på någon av de långa kurserna; Allmän linje, Bibellinjen, Collegelinjen, Informationslinjen, Journalistlinjen och Musiklinjen. SVF är också en konferensanläggning som kan ta upp till 200 gäster.

Mera information på www.svf.fhsk.se

Lidingö folkhögskola

Lidingö folkhögskola är en del av Svenska Missionskyrkans Utbildningscentrum Lidingö och bedriver sin verksamhet på Lidingö och i Stockholms City. Inne i City finns den allmänna kursen med behörighetsgivande utbildning. På Lidingö finns Fritidsledarlinjen, Diakonal linje, Livsverkstan och Mission – utveckling – lärande. Där bedrivs också utepedagogisk verksamhet med installationer i form av bland annat mark- och höjdbana.

Se vidare www.lidingo.fhsk.se och www.utepedagogerna.nu

Karlskoga folkhögskola

Center map
Karlskoga Folkhögskola, som ligger naturskönt vid sjön Möckeln, har ett brett utbud av utbildningar, bland annat Konsthantverkslinje, Fritidsledarlinje och Afasilinje. I skolans moderna mediecenter finns dessutom utbildningar inom Musik & Ljuddesign samt Multimediedesign. Skolan har här ett nära samarbete med det lokala näringslivet. En annan viktig del av folkhögskolans verksamhet är korta kurser och konferenser.

Läs mer på www.karlskogafolkhogskola.se

Härnösands folkhögskola

llmänna behörighetsgivande och studieförberedande kurser, konstmusiklinje (Kapellsbergs musikskola) och yrkesutbildningar till teckenspråkstolk och musikhandledare. Brett kunnande kring funktionshinder, kurser för dyslektiker, synskadade, afatiker med flera. Utbildning och rehabilitering kombineras på olika sätt. Skolans anläggning är handikappanpassad och har fått Equality-certifikatet för sin tillgänglighet. Stort utbud av korta kurser; natur och kultur, världsfrågor, dans och samverkan med föreningar. Projekt på nationell nivå för olika slag av tolkverksamhet. Samverkan med SMU och Missionskyrkan sker lokalt och nationellt men framför allt med Mellansvenska distriktet.

Mera information får du på www.hfs.se

Strömbäcks folkhögskola

Strömbäcks folkhögskola vill och ska i sitt arbete sträva efter att uppfylla statens syften med anslag till folkbildningen. Det innebär framför allt att främja en verksamhet som gör det möjligt för kvinnor och män att påverka sin livssituation och som skapar engagemang för att delta i samhällsutvecklingen stärka och utveckla demokratin bredda kulturintresset i samhället, öka delaktigheten i kulturlivet samt främja kulturupplevelser och eget skapande.

 

 

Start

Solviks folkhögskola

Solviks folkhögskola ligger ca 1,5 mil norr om Skellefteå, i byn Frostkåge.

Skolan erbjuder studier i allmänna teoretiska ämnen, konst, musik eller utbildning till personlig assistent. Solvik arbetar även aktivt med att ge vuxna med funktionsnedsättning möjlighet till en förbättrad livssituation.

Vi har fina lokaler, med bra standard i elevboendet.
I internatet finns plats för drygt 60 elever.

Skolans huvudman är Stiftelsen Solviks Folkhögskola och är ansluten till Evangeliska Fosterlandsstiftelsen (EFS) Solvik är en av EFS:s 8 folkhögskolor.

http://www.solvik.fhsk.se/

Mellansels folkhögskola

Huvudman för skolan är föreningen Mellansels folkhögskola, i nära samarbete med Svenska Kyrkan och EFS.

Du behöver inte dela en kristen livssyn för att gå på skolan. Vi välkomnar alla oavsett tro eller politisk åskådning. Olika uppfattningar och kulturella bakgrunder berikar samvaron på skolan. Skolans kristna livssyn ska ses som ett erbjudande och inte ett tvång.

Ämnet livsfrågor finns i alla årskurser och på alla linjer. Samtidigt är vår målsättning att hela skolans miljö ska präglas av en kristen atmosfär, där kärleksfullt bemötande och en önskan att ingjuta framtidshopp är viktiga delar. För den som önskar delta i en nära kristen gemenskap, erbjuds regelbundna andakter och mässor.

Inflytande och personlig utveckling:
Vårt mål är att varje studerandes kunskaper och erfarenheter ska tillvaratas. Detta gäller både på lektionerna och i allt övrigt som händer på skolan. Vi vill att demokratiskt inflytande säkras genom deltagarrepresentation i skolans beslutande organ. Genom detta hoppas vi att stimulera till personlig utveckling i både studier och demokrati.

Plats för funktionshindrade:
Vår skola är bara delvis anpassad för rörelsehindrade. Vår strävan är att så många som möjligt oavsett funktionshinder ska känna sig välkomna till vår skola. Vi tycker det är viktigt att få rätt syn på alla människors lika värde.

Pedagogisk profil:
Förutom den teoretiska förståelsen vill vi betona en upplevelsebaserad inlärning där stort utrymme ges att praktiskt söka sig fram till en kunskap som känns verklighetsnära. Det problembaserade lärandet (PBL) och projektarbete utgör två viktiga exempel på den metodik vi vill använda.

Internationella kontakter:
Vid utrymme har vi möjlighet att anta frielev från något annat land. Eleven ska ha studerat svenska på universitetsnivå. Studierna ska ske i samarbete med hemlandets utbildningssystem, alternativt genom Svenska kyrkan eller EFS i hemlandet.

Genom EFS och Svenska Kyrkans utlandsarbete får vi besök från och information om systerkyrkor i utlandet.

Musik- och kulturcentrum:
Skolan är en mötesplats och ett kulturcentrum för folk i i regionen. Till detta kommer konserter, teater mm som erbjuds under skoltid. Vi åker också ofta ut med grupper från skolan för att medverka i olika arrangemang, framförallt i Örnsköldsvik med omnejd.

Utvärdering:
För att utveckla verksamheten och hålla vår ideologi levande och aktuell gör vi regelbundna utvärderingar. Alla på skolan ska ha chans att reagera på det sätt vi arbetar. Det är viktigt för att vi ska få en så bra skola som möjligt.

 

 

http://www.mellansel.fhsk.se/

Hållands folkhögskola

Hållands folkhögskola ligger naturskönt vid Ristafallet. Nära till vildmark, naturens äventyr och backarna. Du har möjlighet att under din fritid, och vissa delar av utbildningen, uppleva fjäll och vildmark på ett speciellt sätt.
Vi har ett rikt utbud på kurser och inriktningar. Kontakta oss för mer information.

Östersunds Konstskola I februari 2010 kommer en grupp franska konststuderande till Östersunds Konstskola för att arbeta tillsammans med deltagarna på skolan i video kring temat ”Vinterland” i samarbete med Jamtli.

http://www.holland.fhsk.se

Hjälmareds folkhögskola

Hjälmareds folkhögskola erbjuder en unik miljö – mitt i en naturskön omgivning har här vuxit fram en skola med en karaktär, som vi tycker saknar motstycke!

Med anor från 1400-talet finns här gammalt och nytt i en härlig blandning. Vi visar här några miljöer, men vill Du verkligen uppleva skolan i hela sin charm, ska Du absolut komma hit och på egen hand uppleva allt det som bjuds!

Hjälmareds folkhögskola ligger mycket vackert belägen vid sjön Lilla Färgen, några km söder om Alingsås utmed väg 180 mot Borås. Här finns moderna undervisnings- och fritidslokaler, elevbostäder, nybyggd idrottshall i fullformat och ett kapell. Allt uppbyggt kring en gammal kungsgård med anor från 1400-talet. Naturen är omväxlande och ger utmärkta möjligheter till friluftsliv. Hitta till Hjälmared »

http://www.hjalmared.se

Hjälmareds profil
Hjälmared drivs av en skolförening i nära samarbete med EFS, Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, en rörelse inom Svenska Kyrkan. Den är dock inte enbart en skola för kristna elever, utan en skola för alla. Skolans inriktning ger utrymme för funderingar över kristen tro och livsåskådningsfrågor i en anda av respekt för olika åsikter. Skolan vill erbjuda en drogfri miljö, där alkoholförtäring och bruk av droger inte är tillåtet. Internationell solidaritet är också viktig. Skolan ordnar årligen en julmarknad, där överskottet går till projekt i u-land.

Internat – Externat
Folkhögskolan har ca 80 internatplatser, men det finns också möjlighet att studera på Hjälmared utan att bo på skolan – att vara externatelev. Internatarna erbjuds enkel- eller dubbelrum, måndag – torsdag: frukost, fika, middag och kvällsmat. Fredag: Frukost, fika, middag. Lördag: Kvällsmåltid med gemenskap och fika. Söndag: ingen måltid.

Alingsås
Är en väl bevarad trähusidyll med 35.000 invånare, invånare, 22 caféer och all övrig service. Utmärkta tåg- och bussförbindelser i alla riktningar. Till Göteborg är det 45 och till Borås 35 km!