Kortebo skolan

Välkommen till Korteboskolan!

Korteboskolan är Svenska Alliansmissionens skola för utbildning av pastorer, missionärer och själavårdare. Skolan erbjuder högskolemässiga studier och nyttjar en del kurser på Högskolan för Lärande och Kommunikation, Jönköping.

http://www.korteboskolan.edu