Pingstförsamlingarnas Teologiska Seminarium (PTS)

Teologisk utbildning med församlingsbaserad och pentekostal profil

En församlingsbaserad teologisk utbildning

Den svenska Pingströrelsen har länge hyllat mångfald och originalitet i fråga om utbildning för pastorer. I samarbete med Kaggeholms folkhögskola och Örebro Teologiska Högskola erbjuds en församlingsbaserad utbildning på eftergymnasial nivå.

Den är lämplig för dig som vill arbeta som pastor, missionär, lärare, evangelist eller liknande.

Till PTS profil hör den nära kopplingen mellan församling och utbildning. Studenterna läser inte bara i böcker. De observerar och lär sig genom att delta aktivt i församlingslivet.

PTS och det ekumeniska samarbetet

En av våra samarbetspartner är Örebro Teologiska Högskola, som på ett särskilt sätt förvaltat den evangelikala teologin i Sverige. Vi vill tillsammans med dem ta ett gemensamt ansvar för att våra närstående teologiska traditioner fördjupas och blir tydliga röster i utbildning, församling och samhälle.

PTS representerar i detta samarbete den speciella profil som internationellt kallas “pentekostal” teologi och praxis.

Pentekostal teologi och praxis

PTS vill främja en praktisk teologi av klassisk pingstväckelsekaraktär: t.ex. synen på hela Bibeln som Guds Ord, den Helige Andes inspiration vid läsning och tolkning av bibelordet, de andliga nådegåvornas betydelse och funktion, en karismatisk och bibeltrogen förkunnelse, andedop och andeuppfyllelse, bön för sjuka, helgelse och andligt mognande, den yttersta tiden, det allmänna prästadömet och ett kollektivt ledarskap i församlingen.

Internationell pingstteologi

Även om betoningen ligger på skandinavisk pingstväckelsetradition, finns det tillfälle till många internationella utblickar. Vi förstår vår egen situation bättre om vi har bredare kunskap om vad som händer i andra länder. Vi har mycket att lära — särskilt av församlingar och rörelser i länder med andra och svårare förhållanden än våra egna.

Många pingstteologer, särskilt i Latinamerika, står i dag för många av de mest spännande nyheterna inom den internationella teologin.

Kvinnor och män — yngre och äldre

Vi tror att ett kristet ledarskap bör präglas av mångfald. Vi vill se män och kvinnor, äldre och yngre som tillsammans söker, upplever och gestaltar Guds rike. Vi välkomnar därför både kvinnor och män till utbildningen och vi uppmuntrar särskilt sökanden med en bred, gärna internationell eller annan tvärkulturell erfarenhet.

Många olika lärare

I de olika delkurserna ( 5 veckor långa) undervisar i huvudsak lärare med pentekostal eller evangelikal profil. Dessa har i regel både akademisk kompetens och erfarenhet av praktiskt församlingsliv. Utöver huvudläraren kan flera gästlärare medverka. För PTS är det viktigt att ha en tydlig profil utan att bli enögda i de olika teologiska frågorna. Därför är lärare med olika perspektiv viktiga komplement och alla frågor belyser utifrån olika synvinklar.

För att ge internationella utblickar händer det att vi inbjuder gästföreläsare från andra länder som föreläser på engelska — eller tolkas till svenska.

Därför skall du välja PTS:

 

Bra undervisning på hög nivå

Du får gedigen undervisning med kvalificerade lärare och  speciellt utvald kurslitteratur. All undervisning är på akademisk nivå.

En välkomnande miljö

Lärare och litteratur är utvalda för sina kvalitéer. Lärarna är akademiskt välmeriterade, pedadgogisk skickliga, men också utvalda för det förtroende de skapat. Vid sidan av de akademiska aktiviteterna syftar vi till att skapa en varm och välkomnande miljö på skolan. Om Du går vårt pastorsprogram får Du, utöver de akademiska studierna, vara med om såväl diskussioner, gemenskap, retreater som andakter. Vi månar om din personliga andliga utveckling.

Församlingsbaserad undervisning

Under studietiden finns du mitt i en församling. Där gör du många av dina projektarbeten. Du har en personlig mentor som du kan bolla dina funderingar med.

Kallad till tjänst

Tiden på PTS syftar till att förbereda troende — kvinnor och män, yngre och äldre — för tjänst i Guds rike. Genom  varva studierna på skolan, diskussioner med kurskamrater, samtal med mentorn, erfarenheter i utbildningsförsamlingen formas en utbildningsmiljö som är till för att utrusta för tjänst i församling och Guds rike. Genom kontakter inom Pingströrelsens pastorsprogram ökar också Dina chanser att få jobb efter avslutad utbildning.

Förkunskapskrav

  • gymnasiekompetens/särskild behörighet

  • rekommendation från församlingsledare

Vi rekommenderar

  • bibelkunskap, motsvarande minst ett års bibelskola

  • församlingserfarenhet, motsvarande ett års hetidsarbete

 

Webbwww.pts.pingst.se

Bibelskola Väst

 

VÄXA – FÖLJA – TJÄNA!

 

Vårt mål är att under ett år…
…ge dig ett grepp om Bibeln
…lära dig att själv läsa och förstå Bibeln
…utmana och vägleda dig till ett fördjupat andligt liv
…hjälpa dig att hitta och pröva dina gåvor
…ställa dig inför frågan om livsval för framtiden

 

 

www.bibelskolavast.se

Bibelskola Stockholm

 

En bibelskola mitt i centrala Stockholm

På Bibelskola Sthlm kommer du att få uppleva Gud och lära dig mer om Bibeln och dig själv. Du kommer att få vänner för livet samtidigt som du finns mitt i ett av Sveriges mest spännande missionsfält – Stockholm.

På Bibelskola Sthlm kommer vi att träna dig att kommunicera din tro. Vi vill hjälpa dig att bli äkta och synlig. Du kommer få chans att praktisera där det passar dig: bland grannar och vänner, på stadens gator eller i Filadelfiaförsamlingens arbete över hela storstockholm.

 

 

www.bibelskolasthlm.se

Kaggeholms folkhögskola

 

Kaggeholms folkhögskola är en mötesplats där vi blir sedda och där vi tar ansvar för varandra. Vi har en demokratisk värdegrund med öppenhet och sanningssökande som utgångspunkter för arbetet. Vi verkar för mångfald och ser folkbildningen som en viktig väg in i yrkeslivet.

Skolan är belägen på Ekerö, strax väster om Stockholm. Ett stenkast från skolans byggnader finns också Kaggeholms slott som också ägs av stiftelsen PSK, Pingströrelsens Skol- och Kursverksamhet. Där hålls regelbundet kurser och konferenser, liksom konserter och andra aktiviteter.

 

www.kaggeholm.nu

 

Mariannelunds folkhögskola

 

Länk till sidan: http://www.mariannelund.nu/

Dalkarså folkhögskola

NybannerAndrea

Den fridfulla och vackra miljö som omger Dalkarlså folkhögskola känns även innanför de gula husens väggar och är en skola för upplevelser, växande och studiero. Här får du möjligheter att utveckla dig själv tillsammans med kurskamrater och duktiga lärare. Här kan dina drömmar förverkligas.

Skolan har en kristen profil och drivs av pingstförsamlingarna i Sverige. Detta sätter sin prägel på skolan med frivilliga andakter och samlingar, men du behöver inte vara troende eller tillhöra någon kyrka för att studera på Dalkarlså. Däremot måste du respektera skolans mål och profil.

På vår skola vill vi utgå från dina upplevelser och erfarenheter i vår undervisning. Tillsammans med dina kurskamrater växer din kunskap, insikt, förståelse och utveckling. När många sinnen berörs växer vi som människor.

http://www.dalkarlsa.nu/

 

Viebäcks folkhögskola

 

Viebäcks folkhögskola är en skola för upplevelser och växande. Här får du möjligheter att utveckla dig själv tillsammans med kurskamrater och duktiga lärare. Här kan dina drömmar förverkligas.

Skolan har en kristen profil och drivs av pingstförsamlingarnas i Sverige. Detta sätter sin prägel på skolan med frivilliga andakter och samlingar, men du behöver inte tillhöra någon kyrka för att studera på Viebäck. Däremot måste du respektera skolans mål och profil.

På Viebäcks folkhögskola är gemensamma upplevelser och erfarenheter utgångspunkten för kunskap, insikt, förståelse och utveckling. När många sinnen berörs växer vi som människor. Vårt läge på småländska höglandet med skog och sjö i närområdet ger möjlighet att hämta ny kraft varje dag.

Länk till sidan: http://www.vieback.nu/