Teologiska Högskolan Stockholm

Teologiska Högskolan Stockholm

Teologiska Högskolan erbjuder teologisk utbildning. Här finns möjlighet att skaffa sig en grundutbildning i teologi eller delta i kortare eller längre kurser. THS har av staten fått rätt att utfärda högskoleexamen i teologi (80 p) och teologie kandidatexamen (140 p).

Svenska Missionskyrkan och Svenska Baptistsamfundet är huvudmän för Teologiska Högskolan Stockholm. Huvudmännen har givit högskolan i uppdrag att utbilda pastorer för sina samfund.

THS samverkar också med andra utbildningssamordnare och ger bland annat kurser för blivande ämneslärare i ämnet religionskunskap och kurser i mänskliga rättigheter.

Läs mer på: www.ths.se