Bibelfjäll

Är du nyfiken och gillar utmaningar – välkommen till Bibelfjäll!

Du kommer att lära dig något nytt och samtidigt känna att du tänjer lite på gränserna. Du klarar av mer än vad du tror. På tal om tro… funderar du över meningen med livet och söker, här får du ställa dina frågor och tillsammans brukar vi hitta svar. Du får titta in i Bibelns värld, vad som gömmer sig bakom kulisserna. Lära dig grunderna i kristen tro och möjlighet till fördjupning i någon teologisk fundering.

Tänk dig att under ett år i en fantastisk rofylld natur stanna upp och fundera över livet, framtiden, vad du vill och diskutera med ungdomar i samma situation.

Samtidigt uppleva hur det är att bo och leva i Skandinaviens mest komplette fjällområde och att se förvandlingen när högsäsongens invasion av puls och aktiviteter svämmar över. Träffa experter inom fjällräddning, glaciärer, toppturer, grottor, vandringar och samtidigt få prova på allt detta. Välkommen till Bibelfjäll!


 

 

 

info@bibelfjall.se

http://www.bibelfjall.se/

 

 

Read More

Fakta

Här kan du hitta fakta om Bibefjäll. Eftersom vi håller på och bygger upp kursen uppdaterar vi faktadelen kontinuerligt. Hittar du inte information om det du söker tveka inte att ta kontakt, se fliken Kontakt.

  • Höstterminen startar måndag 16 augusti och slutar fredag 17 december
  • Vårterminen börjar måndag 10 januari. Kursslut bli i början av juni (närmare besked kommer).
  • Studierna är på helfart.
  • Undervisningen är kostnadsfri. En kurs av denna typ medför dock kostnader utöver undervisningen, t ex för litteratur, materialavgifter, studieresor samt kost och logi under tiden på skolan.
  • Information om kostnader för kost och logi kommer inom kort.
  • Kursen är CSN-berättigad.
  • Viss läsning kommer att ske tillsammans med Ungdomspedagogen på Lidingö Folkhögskola.

Missionskyrkan kurser

Andlig vägledning, pilgrim, retreat
2009

“De é mycke nu”! Många känner det så alltför ofta. Det blir till slut nödvändigt att trycka ner pausknappen. Vägen till inre ro och glädje måste inte vara lång eller svår, men alla kan behöva hjälp att hitta sin väg. Under ovanstående rubrik finns många goda exempel på platser och sammanhang i vårt land där man vill visa väg till det inre livets förnyelse där det centrala är att lära känna Jesus Kristus.

Här finns även möjligheter till utbildning och fördjupning för den som är satt att vägleda andra. Ingen kan hjälpa andra med sin törst utan att vara mån om de egna källorna. Upplägg och utformning i det som här erbjuds kan variera men nyckelorden är gemensamma: Vila, tystnad, eftertanke och vägledning. Hur var det den store Vägvisaren sade? “Kom med mig bort så att vi får vara ensamma och ni kan vila er lite.”


http://www.missionskyrkan.se/Svenska-Missionskyrkan/Sverige/Retreat-och-andlig-vagledning/Kurser/

Södra Vätterbygdens folkhögskola

Södra Vätterbygdens Folkhögskola har ett fantastiskt läge med utsikt över centrala Jönköping. Skolan har ett stort internat och de 300 studerande går på någon av de långa kurserna; Allmän linje, Bibellinjen, Collegelinjen, Informationslinjen, Journalistlinjen och Musiklinjen. SVF är också en konferensanläggning som kan ta upp till 200 gäster.

Mera information på www.svf.fhsk.se

Lidingö folkhögskola

Lidingö folkhögskola är en del av Svenska Missionskyrkans Utbildningscentrum Lidingö och bedriver sin verksamhet på Lidingö och i Stockholms City. Inne i City finns den allmänna kursen med behörighetsgivande utbildning. På Lidingö finns Fritidsledarlinjen, Diakonal linje, Livsverkstan och Mission – utveckling – lärande. Där bedrivs också utepedagogisk verksamhet med installationer i form av bland annat mark- och höjdbana.

Se vidare www.lidingo.fhsk.se och www.utepedagogerna.nu

Karlskoga folkhögskola

Center map
Karlskoga Folkhögskola, som ligger naturskönt vid sjön Möckeln, har ett brett utbud av utbildningar, bland annat Konsthantverkslinje, Fritidsledarlinje och Afasilinje. I skolans moderna mediecenter finns dessutom utbildningar inom Musik & Ljuddesign samt Multimediedesign. Skolan har här ett nära samarbete med det lokala näringslivet. En annan viktig del av folkhögskolans verksamhet är korta kurser och konferenser.

Läs mer på www.karlskogafolkhogskola.se

Härnösands folkhögskola

llmänna behörighetsgivande och studieförberedande kurser, konstmusiklinje (Kapellsbergs musikskola) och yrkesutbildningar till teckenspråkstolk och musikhandledare. Brett kunnande kring funktionshinder, kurser för dyslektiker, synskadade, afatiker med flera. Utbildning och rehabilitering kombineras på olika sätt. Skolans anläggning är handikappanpassad och har fått Equality-certifikatet för sin tillgänglighet. Stort utbud av korta kurser; natur och kultur, världsfrågor, dans och samverkan med föreningar. Projekt på nationell nivå för olika slag av tolkverksamhet. Samverkan med SMU och Missionskyrkan sker lokalt och nationellt men framför allt med Mellansvenska distriktet.

Mera information får du på www.hfs.se

Solviks folkhögskola

Solviks folkhögskola ligger ca 1,5 mil norr om Skellefteå, i byn Frostkåge.

Skolan erbjuder studier i allmänna teoretiska ämnen, konst, musik eller utbildning till personlig assistent. Solvik arbetar även aktivt med att ge vuxna med funktionsnedsättning möjlighet till en förbättrad livssituation.

Vi har fina lokaler, med bra standard i elevboendet.
I internatet finns plats för drygt 60 elever.

Skolans huvudman är Stiftelsen Solviks Folkhögskola och är ansluten till Evangeliska Fosterlandsstiftelsen (EFS) Solvik är en av EFS:s 8 folkhögskolor.

http://www.solvik.fhsk.se/

Mellansels folkhögskola

Huvudman för skolan är föreningen Mellansels folkhögskola, i nära samarbete med Svenska Kyrkan och EFS.

Du behöver inte dela en kristen livssyn för att gå på skolan. Vi välkomnar alla oavsett tro eller politisk åskådning. Olika uppfattningar och kulturella bakgrunder berikar samvaron på skolan. Skolans kristna livssyn ska ses som ett erbjudande och inte ett tvång.

Ämnet livsfrågor finns i alla årskurser och på alla linjer. Samtidigt är vår målsättning att hela skolans miljö ska präglas av en kristen atmosfär, där kärleksfullt bemötande och en önskan att ingjuta framtidshopp är viktiga delar. För den som önskar delta i en nära kristen gemenskap, erbjuds regelbundna andakter och mässor.

Inflytande och personlig utveckling:
Vårt mål är att varje studerandes kunskaper och erfarenheter ska tillvaratas. Detta gäller både på lektionerna och i allt övrigt som händer på skolan. Vi vill att demokratiskt inflytande säkras genom deltagarrepresentation i skolans beslutande organ. Genom detta hoppas vi att stimulera till personlig utveckling i både studier och demokrati.

Plats för funktionshindrade:
Vår skola är bara delvis anpassad för rörelsehindrade. Vår strävan är att så många som möjligt oavsett funktionshinder ska känna sig välkomna till vår skola. Vi tycker det är viktigt att få rätt syn på alla människors lika värde.

Pedagogisk profil:
Förutom den teoretiska förståelsen vill vi betona en upplevelsebaserad inlärning där stort utrymme ges att praktiskt söka sig fram till en kunskap som känns verklighetsnära. Det problembaserade lärandet (PBL) och projektarbete utgör två viktiga exempel på den metodik vi vill använda.

Internationella kontakter:
Vid utrymme har vi möjlighet att anta frielev från något annat land. Eleven ska ha studerat svenska på universitetsnivå. Studierna ska ske i samarbete med hemlandets utbildningssystem, alternativt genom Svenska kyrkan eller EFS i hemlandet.

Genom EFS och Svenska Kyrkans utlandsarbete får vi besök från och information om systerkyrkor i utlandet.

Musik- och kulturcentrum:
Skolan är en mötesplats och ett kulturcentrum för folk i i regionen. Till detta kommer konserter, teater mm som erbjuds under skoltid. Vi åker också ofta ut med grupper från skolan för att medverka i olika arrangemang, framförallt i Örnsköldsvik med omnejd.

Utvärdering:
För att utveckla verksamheten och hålla vår ideologi levande och aktuell gör vi regelbundna utvärderingar. Alla på skolan ska ha chans att reagera på det sätt vi arbetar. Det är viktigt för att vi ska få en så bra skola som möjligt.

 

 

http://www.mellansel.fhsk.se/

Ribbingebäck

Ribbingebäck är vackert beläget i natursköna, lantliga trakter i Uppland, med ståtlig herrgårdsmiljö med anor från 1600-talet. En välutrustad gård som passar bra för mindre och större arrangemang – likväl för den enskilde individen som för församlingar, företag och föreningar. Alltifrån vigslar, bröllop och fester till läger, kurser och konferenser gör sig bra här. Vi hyr gärna ut gården för dina arrangemang!

http://www.livetsord.se/default.aspx?idStructure=1816