Att välja utbildning

Välja utbildning

Det är inte särskilt lätt att välja utbildning, inriktning eller skola. När det gäller kurser som har ett teologiskt innehåller, så finns det fler olika varianter.

Olika faktorer påverka valet, där intresse, studieform och vad man vill ha ut av utbildningen.

Vi har förstått att det inte är helt enkelt att hitta rätt i det utbud som finns, och har samlat de kurser och skolor som vi har hittat information om.

Behöver du mer information om en specifik kurs, tveka inte att kontakta skolan direkt.

Missionskyrkan kurser

Andlig vägledning, pilgrim, retreat
2009

“De é mycke nu”! Många känner det så alltför ofta. Det blir till slut nödvändigt att trycka ner pausknappen. Vägen till inre ro och glädje måste inte vara lång eller svår, men alla kan behöva hjälp att hitta sin väg. Under ovanstående rubrik finns många goda exempel på platser och sammanhang i vårt land där man vill visa väg till det inre livets förnyelse där det centrala är att lära känna Jesus Kristus.

Här finns även möjligheter till utbildning och fördjupning för den som är satt att vägleda andra. Ingen kan hjälpa andra med sin törst utan att vara mån om de egna källorna. Upplägg och utformning i det som här erbjuds kan variera men nyckelorden är gemensamma: Vila, tystnad, eftertanke och vägledning. Hur var det den store Vägvisaren sade? “Kom med mig bort så att vi får vara ensamma och ni kan vila er lite.”


http://www.missionskyrkan.se/Svenska-Missionskyrkan/Sverige/Retreat-och-andlig-vagledning/Kurser/

Södra Vätterbygdens folkhögskola

Södra Vätterbygdens Folkhögskola har ett fantastiskt läge med utsikt över centrala Jönköping. Skolan har ett stort internat och de 300 studerande går på någon av de långa kurserna; Allmän linje, Bibellinjen, Collegelinjen, Informationslinjen, Journalistlinjen och Musiklinjen. SVF är också en konferensanläggning som kan ta upp till 200 gäster.

Mera information på www.svf.fhsk.se

Lidingö folkhögskola

Lidingö folkhögskola är en del av Svenska Missionskyrkans Utbildningscentrum Lidingö och bedriver sin verksamhet på Lidingö och i Stockholms City. Inne i City finns den allmänna kursen med behörighetsgivande utbildning. På Lidingö finns Fritidsledarlinjen, Diakonal linje, Livsverkstan och Mission – utveckling – lärande. Där bedrivs också utepedagogisk verksamhet med installationer i form av bland annat mark- och höjdbana.

Se vidare www.lidingo.fhsk.se och www.utepedagogerna.nu

Karlskoga folkhögskola

Center map
Karlskoga Folkhögskola, som ligger naturskönt vid sjön Möckeln, har ett brett utbud av utbildningar, bland annat Konsthantverkslinje, Fritidsledarlinje och Afasilinje. I skolans moderna mediecenter finns dessutom utbildningar inom Musik & Ljuddesign samt Multimediedesign. Skolan har här ett nära samarbete med det lokala näringslivet. En annan viktig del av folkhögskolans verksamhet är korta kurser och konferenser.

Läs mer på www.karlskogafolkhogskola.se

Härnösands folkhögskola

llmänna behörighetsgivande och studieförberedande kurser, konstmusiklinje (Kapellsbergs musikskola) och yrkesutbildningar till teckenspråkstolk och musikhandledare. Brett kunnande kring funktionshinder, kurser för dyslektiker, synskadade, afatiker med flera. Utbildning och rehabilitering kombineras på olika sätt. Skolans anläggning är handikappanpassad och har fått Equality-certifikatet för sin tillgänglighet. Stort utbud av korta kurser; natur och kultur, världsfrågor, dans och samverkan med föreningar. Projekt på nationell nivå för olika slag av tolkverksamhet. Samverkan med SMU och Missionskyrkan sker lokalt och nationellt men framför allt med Mellansvenska distriktet.

Mera information får du på www.hfs.se

Credoakademins bibelskola

 

CredoAkademins bibelskola

Många kristna ungdomar längtar efter något mer. En tro som får de konkreta erfarenheterna att gå ihop med den inre övertygelsen. Hjälp att förstå Bibeln på djupet. Ett sätt att leva där frågor och tvivel inte upplevs som hot. En djupare förståelse och relation till Gud. Är du en av dem?

Bibelskolan med hjärnkoll

CredoAkademin är en bibelskola som präglas av viljan att ställa de svåra frågorna. Hos oss samlas varje år studenter med väldigt olika bakgrund men med en gemensam längtan att hitta en tro som håller. I den processen är det viktigt att inte nöja sig med enkla svar eller bygga en kristen bubbla som skiljer oss från omvärlden. Därför närmar vi oss den kristna tron med öppenhet och ett brett perspektiv. Hur kan man som kristen leva i en hel värld där tro, kultur, vetenskap, bibel, kyrka, samhälle och livets andra byggstenar passar ihop?

Vi är övertygade om att kristen tro är sann, och att den därför tål att ifrågasättas. För dig som student innebär det en resa som inte alla dagar är enkel, men som ger en långsiktigt hållbar och relevant tro. En tro som du kan bygga ditt liv på, och bjuda in andra till.

Vårt program hjälper dig att

• Förstå den tid vi lever i.
• Förstå alternativen till kristen tro: andra religioner och livsåskådningar.
• Förstå och leva ut Bibelns undervisning.
• Följa Jesus med övertygelse och passion.

http://www.credoakademin.nu/index.php/education/

Se också Hagabergs folkhögskola.


 

Sensus

Om Sensus

Vi erbjuder mötesplatser

Sensus erbjuder mötesplatser för lärande, upplevelser och gemenskap och har ett brett utbud av cirklar, utbildningar och kultur över hela landet. Dessutom har vi över 30 000 kulturprogram varje år.

Vi är ett studieförbund som lyfter fram livsfrågor, mångfald och globala frågor.

Vi har verksamhet över hela landet och den spänner över många områden från dans, teater och musik till samtalsgrupper, ledarutveckling och yrkesutbildningar. 

Vi kontaktas både av enskilda personer som är intresserade av att göra något tillsammans med andra och av organisationer som vill starta en verksamhet ihop med oss.

Välkommen du också!

http://www.sensus.se

JOHANNELUNDS TEOLOGISKA HÖGSKOLA

Johannelund grundades i Stockholm år 1862 och kallades då EFS Missionsinstitut. Dess ursprungliga uppgift var att utbilda missionärer för tjänst utomlands. Efter ett år flyttade institutet till lantegendomen Johannelund i Bromma och fick då det namn som det alltsedan dess bär.

På Johannelund finns, förutom prästutbildning, även bibelskola, kurser för lekmannaengagemang och olika fortbildningskurser. Johannelund är en högskola där teori och praktik, intellektuell kunskap och praktisk färdighet, fördjupad insikt och personlig mognad vävs samman till en helhet.

Johannelund har som uppgift att i anslutning till högskolan utrusta kvinnor och män för yrkes- och församlingsliv. De existentiella frågor människor ställer inför livet skall här inte bara få en vetenskaplig belysning utan också kunna bearbetas och förstås i en kristen trosmiljö.

Läs mer på Johannelunds egen webbplats: www.johannelund.nu

Strömbäcks folkhögskola

Strömbäcks folkhögskola vill och ska i sitt arbete sträva efter att uppfylla statens syften med anslag till folkbildningen. Det innebär framför allt att främja en verksamhet som gör det möjligt för kvinnor och män att påverka sin livssituation och som skapar engagemang för att delta i samhällsutvecklingen stärka och utveckla demokratin bredda kulturintresset i samhället, öka delaktigheten i kulturlivet samt främja kulturupplevelser och eget skapande.

 

 

Start